تاريخ : سه شنبه 9 مهر1392

هاشمي متعلق به همه گروهها و مردم است

حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني همان كسي است كه امام (ره) در مورد وي فرمودند: هاشمي زنده است تا نهضت زنده است و مقام معظم رهبري نيز در روز انتخابات دوم خرداد 76 فرمودند: هيچكس براي من هاشمي نمي شود. اين مرد بزرگ تنها مربوط به اصلاح طلبان يا اصولگرايان نيست بلكه از صحابيون پيشتاز نهضت و يادگار شهيدان بهشتي و طالقاني و مطهري و رجايي و باهنر است .پس همه مردم به استقبال او در سفر كرمانشاه بشتابيم.

هركس كه به انقلاب و نظام و رهبري عشق و علاقه دارد يقينا مقدم هاشمي بزرگ را گرامي مي دارد و با توجه به شخصيت فراجناحي و اعتدال گراي وي هيچ گروهي به تنهايي نمي تواند وي براي خود مصادره كند . پس جا دارد برادران اصولگرايي كه به ولايت عشق دارند نيز بخاطر انقلاب و نظام مقدم يار ديرين امام و رهبري را گرامي داشته و پابپاي گروههاي اصلاح طلب به پيشواز سردار بزرگ سازندگي بشتابند.

    به امید دیدار

    برگرفته از سایت حزب توسعهارسال توسط مدیریت
 
تاريخ : سه شنبه 26 شهریور1392ارسال توسط مدیریت
 
تاريخ : جمعه 18 مرداد1392


ارسال توسط مدیریت
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مرداد1392


ارسال توسط مدیریت
 
تاريخ : چهارشنبه 26 تیر1392
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند. 

یوهان ولفگانگ گوتهارسال توسط مدیریت